Dnes je 16. dubna 2024, svátek slaví Irena

Profil naší školy

Vážení rodiče, vážení hosté, zajímáte se o to, co nabízí současná škola?

Seznamte se s nabídkou pro vaše děti:

Výuka

 • Vzdělávání v 1. až 7. ročníku
 • podle ŠVP ZV „Škola hrou“
 • podle ŠVP ZV „Škola pro život“
 • podle ŠVP ZŠS „Škola s pomocí“
 • od 3.ročníku výuku cizího jazyka – angličtiny
 • 1. a 2. ročník elementární výuka angličtiny formou zájmového kroužku
 • individuální přístup k žákům, práce v kolektivu s malým počtem žáků
 • výuku v prostorných třídách v klidném až rodinném prostředí a ve venkovní učebně na zahradě
 • výuka tělesné výchovy v tělocvičně a na školním hřišti
 • návštěvy dopravního hřiště v Sokolově
 • pravidelné návštěvy místní knihovny
 • projektové dny
 • každoroční plavecký, bruslařský a lyžařský výcvik

Provoz školy

 • podle potřeb a požadavků rodičů: 6:00 – 16:00 
 • provoz školní družiny 6:00 – 7:45 hod - ranní dozor, odpolední provoz 11:40 – 16:00, školní družina pro žáky 1. – 5. ročníku
 • stravování ve školní jídelně v budově školy 11,40 hod. – 14,00 hod.

Zájmová mimoškolní činnost

 • činnost kroužků uvedena v bodu zájmová činnost
 • rozvoj pohybových schopností a dovedností žáků v tanečním kroužku
 • estetická výchova v rámci tanečního kroužku a hry na flétnu
 • práce s PC – základní uživatelské seznámení s obsluhou od 1.ročníku (v rámci práce ŠD)

Další nabídka 

 • zájmové kroužky pro děti, jejichž seznam naleznete na stránce Zájmové kroužky
 • školní zahrada s herními a relaxačními prvky, kde mohou žáci trávit přestávky
 • seznámení s prací na počítači hravou formou již od 1. ročníku pomocí moderních výukových programů
 • rozvoj digitálních kompetencí pomocí programování a robotiky
 • kulturní vystoupení žáků pro rodiče a veřejnost
 • účast na výchovných programech, koncertech, zájezdy do divadla
 • exkurze, výlety a poznávací zájezdy
 • účast žáků v soutěžích oblastních i okresních
 • účast ve sportovní lize škol