Dnes je 12. srpna 2022, svátek slaví Klára

Spolupráce s mateřskou školou

Přechod dítěte z mateřské školy do školy základní je významným mezníkem v životě každého dítěte. Díky aktivní spolupráci s místní mateřskou školou pomáháme budoucím prvňáčkům tento přechod maximálně usnadnit a umožnit jim bezproblémový start v novém prostředí.

Každý měsíc připravujeme pro předškoláky pravidelné školičky s různým tematickým zaměřením, ve kterých si předškoláci hravým způsobem přivykají školnímu prostředí a stylu práce.

Seznam školiček

21.9. Návštěva u prvňáků – pozdravení se s bývalými kamarády ze školky, seznámení se školním prostředím, adaptační a komunikační hry, rozvíjení motorických dovedností

19.10. Podzimní školička – orientace v čase a v prostoru, rozvoj sluchového vnímání, logopedická cvičení a rozvoj grafomotoriky

23.11. Vánoční školička – pečení perníčků

25.1. Zimní školička – rozvíjení matematické představivosti, posilování paměti a pozornosti, grafomotorická cvičení

8.2. Nezbedná písmenka – rozvíjení fonematického sluchu, posilování paměti a pozornosti, grafomotorická cvičení, logopedická cvičení

8.3. Budu školák – příprava na zápis, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, logopedická cvičení a rozvoj grafomotoriky

30.3. Školáček ve škole – ukázková praktická hodina pro předškoláky za účasti rodičů

Společné akce

31.10. Halloween – společný průvod obcí od ZŠ

9.11. Lego hrátky – Statek Bernard

29.11. Zdobení vánočního stromu – dolní část obce

8.12. Zpívání u vánočního stromu – dolní část obce

15.12. Vánoce v kostele – Kostel sv. Kunhuty

21.1. Se skřítkem Mrazíkem do lesa – naučný program (MŠ + okolní les)

březen Jaro – vernisáž dětských obrázků (Statek Bernard)

14.2. Olympiáda pro MŠ – sportovní program připravený žáky školy (tělocvična bývalého učiliště)

22.3. Vynášení Morany – Povodňová hráz

12.4. Velikonoční tvořivá dílna – tvoření v MŠ

19.5. Motýlí kouzlení – naučný program s výtvarnou dílnou

3.6. Divadelní představení –