Dnes je 16. dubna 2024, svátek slaví Irena

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je souhrnné označení poradenských služeb poskytovaných školou.

Personální obsazení ŠPP

Vedoucí ŠPP:

Mgr. Vítek Morávek, DiS. - výchovný poradce (VP)
VP je ředitelkou školy určeným zaměstnancem pro spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Koordinuje poskytování poradenských služeb školy žákům a zákonným zástupcům. Zabezpečuje kariérové poradenství.

Členky ŠPP:

Mgr. Michaela Zímová – metodička prevence (MP)
Činnost MP spočívá v preventivní, metodické, koordinační, informační a poradenské oblasti sociálně patologických jevů. Poskytuje poradenské služby žákům a zákonným zástupcům v souvislosti s projevy rizikového chování žáků, je garantem spolupráce se Střediskem výchovné péče a neziskovými organizacemi v oblasti prevence rizikového chování.

Mgr. Olga Eichnerová – zástupkyně ředitelky/speciální pedagožka (ZŘ/SP)
Pracuje na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními žáky a žáky s postižením. Uplatňuje a naplňuje strategie inkluzivního vzdělávání. Speciální pedagog se snaží u každého žáka o maximální rozvoj všech jeho poškozených funkcí a o dosažení co nejvyššího stupně jeho socializace. 

V nepřítomnosti ředitelky zodpovídá za poskytování poradenských služeb a vytváří podmínky pro fungování ŠPP

Mgr. Šárka Morávková – ředitelka školy
Zodpovídá za poskytování poradenských služeb a vytváří podmínky pro fungování ŠPP.

Soubory ke stažení