Dnes je 18. července 2024, svátek slaví Drahomíra

Školská rada

Předseda: Mgr. Lenka Madejová
Zástupce zřizovatele: starosta obce Michal Kováč
Zástupce rodičů: paní Veronika Blechová 

Náplň činnosti školské rady dle zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon, § 168

Činnost školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podměty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy