Dnes je 8. prosince 2023, svátek slaví Květoslava

Zápis do 1. ročníku

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

1/2023
2/2023
3/2023
4/2023
5/2023
6/2023
7/2023
9/2023
10/2023
11/2023
12/2023
13/2023
14/2023
15/2023
16/2023
17/2023
18/2023

Zápis žáků k základnímu vzdělávání v Základní škole Královské Poříčí, okres Sokolov 

Zápis do 1. ročníku proběhne v budově ZŠ Královské Poříčí, Dlouhá 63 dne 12. dubna 2023 od 13 do 17 hodin a 18. dubna 2023 od 13 do 15 hodin. 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si zákonný zástupce vyzvedne u ředitelky školy nebo si je může stáhnout z webových stránek školy. 

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání odevzdá zákonný zástupce u zápisu. Zároveň přinese rodný list dítěte a prokáže se občanským průkazem. 

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky pro své dítě, vyplní žádost o odklad (žádost si vyzvedne v ředitelně nebo na webu) a dodá potvrzení od pediatra a psychologa.

Soubory ke stažení