Dnes je 16. dubna 2024, svátek slaví Irena

Zápis do 1. ročníku

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

1/2024
2/2024
3/2024
4/2024
5/2024
6/2024
7/2024
9/2024
10/2024
11/2024
12/2024
13/2024
14/2024
15/2024
16/2024
17/2024
18/2024

Zápis žáků k základnímu vzdělávání v Základní škole Královské Poříčí, okres Sokolov 

Zápis do 1. ročníku proběhne v budově ZŠ Královské Poříčí, Dlouhá 63 dne 4. dubna 2024 od 13 do 17 hodin a 9. dubna 2024 od 13 do 15 hodin. 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si zákonný zástupce vyzvedne u ředitelky školy nebo si je může stáhnout z webových stránek školy. 

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání odevzdá zákonný zástupce u zápisu. Zároveň přinese rodný list dítěte a prokáže se občanským průkazem. 

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky pro své dítě, vyplní žádost o odklad (žádost si vyzvedne v ředitelně nebo na webu) a dodá potvrzení od pediatra a psychologa.

Soubory ke stažení